logo
OVER PLUS  -  PROGRAMMA  -  NIEUWS  -  ARCHIEF  -  LINKS  -  PERS  -  CONTACT  -  LOKATIE   

Geschiedenis

In juni 1972 kwam in Baarle een groepje jongeren bij elkaar dat uit onvrede met de bestaande voorzieningen voor de jeugd, de handen in elkaar sloeg. Plus was geboren! Tal van activiteiten op sociaal-cultureel gebied werden aangeboden. Het ledenaantal groeide onstuimig tot rond de 200. In 1974 werd PLUS officieel een vereniging. Nog wat later kreeg PLUS door de gemeente Baarle-Nassau een leegstaande varkensstal toegewezen die werd omgetoverd tot ‘het PLUSHOK’. Bekende artiesten uit binnen- en buitenland hebben er opgetreden: Theo Loevendie, Hans Dulfer, Willem Breuker, Jules Deelder, Wannes van de Velde, De Nieuwe Snaar, Simon Vinkenoog...Honderden bezoekers uit Baarle en verre omgeving vonden de weg naar het PLUSHOK.

De teloorgang van de jongerencentra in den lande ging aan PLUS niet voorbij. De als paddenstoelen uit de grond rijzende commerciële disco’s en jongerencafés boden het nieuwe type financieel draagkrachtigere jongeren meer luxe en comfort, en hapklaar amusement. De door vrijwilligers gerunde centra legden het hier doorgaans tegen af. Moeilijke tijden braken aan. Bovendien zegde de gemeente de huurovereenkomst met jongerenvereniging PLUS op (de stal moest wijken voor villa’s) zodat een nieuwe ruimte gezocht moest worden. Die werd gevonden op de tweede verdieping van Cultureel Centrum Baarle en kreeg de naam PLUSETAGE.


Ondanks de dislocatie en de beperkingen van de ruimte heeft PLUS zich weten te handhaven. Belastingperikelen en de vergrijzing van de medewerkers werden verwerkt; de voormalige jongerenvereniging werd een stichting met als doel het ontplooien van sociaal-culturele activiteiten. De doelgroep werd verbreed en de publiekswerving wordt actiever dan voorheen ter hand genomen.


Uit de diverse workshops die PLUS in het verleden organiseerde zijn diverse muziekgroepen ontstaan die vervolgens hun eigen weg gingen. Uit de theaterworkshops ontstond Theatergroep De Kater die op allerlei manieren nog steeds actief is in Baarle en wijde omgeving. Stichting Plus wordt volledig door vrijwilligers gedraaid.50 jaar PLUS

50 jaar vrijwilligerswerk, 50 jaar film, muziek, lezingen, theater, dans, kleinkunst, cabaret, workshops in Baarle! Honderden activiteiten op uiteenlopend gebied werden er de afgelopen 50 jaar in Baarle georganiseerd door Jongerenvereniging PLUS, later Stichting PLUS.

Talloze Baarlenaren waren hierbij betrokken, hetzij als vrijwilliger, hetzij als bezoeker. Voor al die mensen en andere geïnteresseerden zullen we dit jaar regelmatig terugblikken op het rijke PLUS-verleden. Hebt u zelf mooie verhalen of anekdotes of beeldmateriaal neem dan contact op via info@plusetage.nl

Aflevering 1

1972 Het begin

Het begon in juni 1972, toen een groepje jongeren bij elkaar kwam dat uit onvrede met de bestaande voorzieningen voor de jeugd, de handen in elkaar sloeg. Plus was geboren!


De eerste activiteit was een jongerenvakantiekamp in juli 1972 in Ribeauvillé in de Elzas o.l.v. Piet Theeuwes, Huub Gulickx en Jan Luyben. Andere activiteiten waren o.m. een grootscheepse dam-schaak tweedaagse en gezamenlijke uitstapjes naar concerten e.d. Het jaar werd afgesloten met een nieuwjaarsfuif, het begin van een jarenlange traditie, op Oosteinde 2.

 

1973 Plushok 1

In 1973 vonden op diverse locaties activiteiten plaats als lezingen, concerten en poppenkastvoorstellingen op o.m. het Sint Annaplein. Daarnaast werden in de eerste jaren ludieke activiteiten georganiseerd als: de Pluskip-bezichtiging; de vijverkijkwedstrijd; de Singel-oversteekwedstrijd en een streak-actie met kippen in het centrum van Baarle. Er werd een pottenbakkersclub opgezet, die later door het SOB (nu: CCB) werd overgenomen. Samen met de Muziekschool (nu: Academie) werd een Mediatheek (langspeelplaten-uitleen) opgezet. In februari nam Plus deel aan de carnavalsoptocht met een grote bewegende draak die rook via de neusgaten uitstootte (ontwerp: Peter Bolhaar). Hoewel de creatie het hoogste aantal punten behaalde, werd de inzending gediskwalificeerd ‘omdat het ontwerp niet vooraf was doorgegeven’.

Ook startte in 1973 de Plusfilmklup met als jarenlange filmoperateur Antoon van Tuijl.  Eveneens in 1973 verscheen het eerste nummer van het onregelmatig verschijnende tijdschrift Criep (een soort Baolse Charlie Hebdo) met als eerste hoofdredacteur Huub Gulickx. Naast praktische informatie bevatte Criep (onzin)verhalen en kritische beschouwingen over de Baarlese actualiteit, opgefleurd met onderscheidend tekenwerk van o.m. Joep Oomen, Karel Gulickx, Frank Vlemminx en Boudewijn Korsmit. Het blad bleef bestaan tot 1985. Intussen was de explosief groeiende vereniging naarstig op zoek naar een eigen onderkomen. Uiteindelijk kwam de groep terecht in een ruimte in het ‘Hollands patronaat’: het eerste Plushok.


1974 Statuten

In 1974 werkte PLUS mee met de Baarlese bibliotheekcommissie om te komen tot een gezamenlijke Baarlese bibliotheek. Naast andere activiteiten vonden er optredens plaats van De Kadullen en Zjef Vanuytsel.

Op 1 september werd er een Volksfeest georganiseerd op het St. Annaplein: een hele dag met attracties, muziek  en diverse andere activiteiten, waarbij de gemeentelijke kiosk een prominente plaats innam.

In datzelfde jaar werd PLUS officieel een vereniging: op 21 oktober werden de statuten van ‘Jongerenvereniging PLUS’ bij de notaris vastgelegd. Het waren de meest democratische statuten die hij ooit had gezien, vertelde de notaris. Het eerste bestuur bestond uit: Jan Luyben (NL), voorzitter; Huub Gulickx (NL), secretaris; Frans De Bont (B), penningmeester. Een Belgisch-Nederlandse coalitie dus.

(Wordt vervolgd.)

Aflevering 2

1975 – 1976 Dakloos

Op 8 januari 1975 ging de ruimte in het ‘Hollands patronaat’ dicht. Dit was het einde van het eerste Plushok. De komende twee jaar was de nog immer groeiende groep aangewezen op een zwervend bestaan. Dit verhinderde niet dat er nog activiteiten georganiseerd werden. De Plusfilmklup vertoonde in die periode zo’n dertigtal films. Er vonden concerten plaats van o.m. Derroll Adams, Johan Verminnen, Vuile Mong en zijn Vieze Gasten, en BOTS. Er werd een teken-en schildercursus opgezet, later overgenomen door SOB (nu: CCB).


1977 – 1980 Plushok 2

Begin 1977 kreeg Jongerenvereniging Plus van de gemeente Baarle-Nassau  een leegstaande varkensstal aangeboden als onderkomen. Het pand bevond zich aan de huidige Sportlaan ter hoogte van Sporthotel Bruurs. Het aanbod werd met beide handen aangegrepen. Diezelfde handen gingen uit de mouwen om de stal om te bouwen tot een volwaardig Plushok. Geld was er amper, maar gelukkig waren zo’n 100 personen bereid om ieder de vereniging 100 gulden te lenen (waarschijnlijk de eerste crowdfunding in Baol, of misschien wel ter wereld!). In de loop van de volgende twee jaar werden de leningen terugbetaald. In het weekend van 12 november 1977 werd het nieuwe Plushok officieel geopend.

Initiatieven

Ondanks de aanvankelijk krappe financiën werden er al snel tal van activiteiten georganiseerd op het gebied van film, theater, kleinkunst, poëzie, lezingen, concerten, festivalletjes enz. Daarnaast werd het Plushok intensief gebruikt voor repetities van uiteenlopende muziekgroepen. In 1977 werd een Vrouwenkabaret opgericht dat in Baarle en omstreken optrad. Dezelfde groep opende op 3 mei 1978 het eerste en enige (voor Baol althans) Vrouwencafé in het Plushok. Dichteres Sonja Prins was een van de vaste bezoeksters.


Pluspop

In 1979 werd Stichting Pluspop opgericht. Het bestuur bestond uit: Wim Kennes (voorzitter), Joep Oomen (secretaris), Piet Theeuwes (penningmeester) + Henk Severijns, Jan Luyben en Frans De Bont. Doel van de stichting was het organiseren van een jaarlijks festival. De eerste editie vond plaats op 27 mei 1979 op het parkeerterrein van het huidige CCB. Boven de vijver werd een ruim podium gebouwd, er was voorzien in voedsel-en drankvoorziening, kleed-en wasruimtes voor de artiesten, diverse parkeergelegenheden in het dorp. Zo’n 70 vrijwilligers waren de hele dag in de weer om alles goed te laten verlopen. Optredende groepen waren: Highway, Shakey Sam Blues Band, Raymond van het Groenewoud, Bram Tchaikosky, Plant, The Tapes en Sail Joia. Het evenement trok 800 – 1000 bezoekers.  Hoewel er gesproken kon worden van een succes besloot de organisatie zich in de toekomst te richten op kleinschaliger evenementen.

Activiteiten

In de periode 1977 – 1980 werden grofweg 91 activiteiten georganiseerd waaronder optredens van  Willem Breuker, Kevin Coyne, The Kids, R.K. Veulpoepers b.v., Jan De Wilde, balletgroep Carmen Larumbe, Urbanus van Anus e.v.a. Het aantal vertoonde films in die periode bedroeg 57.


Een aparte vermelding verdient het optreden van het Theo Loevendie Consort op 13 oktober 1979. Een paar dagen eerder was bekend geworden dat de belangrijkste Nederlandse jazzprijs, de Wessel Ilcken Prijs, aan Theo Loevendie was toegekend. Reden voor VPRO-televisie om een filmploeg o.l.v. Kees Hin naar Baarle te sturen om verslag te doen van het gebeuren.  De documentaire werd een paar weken later op de televisie uitgezonden.

(Wordt vervolgd.)